• TEKİRDAĞ TRAC ŞUBESİ - YM1KT
  • TEKİRDAĞ TRAC ŞUBESİ - YM1KT
Üyelik Girişi
RÖLE BİLGİLERİMİZ
QRZ SEARCH
QRZ callsign lookup
Callsign lookups provided by qrz.com
Aidat Borcu Sorgulama
Takvim
DX TAKİP

Hakkımızda

TEKİRDAĞ TRAC ŞUBESİ


                   MİSYONUMUZ            
 • * Yurdumuzda gerek teknik bilginin, gerekse sosyal sorumluluk duygusunun gelişimi anlamında yararlı olan Radyo Amatörlüğü' nü tanıtmak, yaygınlaştırmak,
 •  
 • * Radyo Amatörlüğünün bilimsel ve araştırmacı boyutunu ülkemizde geliştirmek, bu boyuttan yararlanılarak bireysel gelişime ve genel toplum hizmeti ile sosyal sorumluluğa yönelik projelerin yütülmesine katkıda bulunmak,

 • * Araştırmacılığın ve ekip çalışması ruhunun, analitik düşüncenin ve proje disiplininin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;

 • Okullar, Üniversiteler ve Bilimsel Araştırma Kurumlarıyla işbirliği yapmak, Radyo Amatörlüğünün değişik bilim dallarıyla bağlantılı olarak gerçekleştirebileceği çalışmaları yürütmek, yenilikçi haberleşme yöntemlerinin uygulanması ve/veya geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak;

 • * Radyo Amatörlüğünün eğitsel boyutunu geliştirmek, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerle işbirliğinde bulunmak;  
 •  
 • * Ülkemizde haberleşme ve elektronik sektörlerine nitelikli insan kaynağı oluşturma hedefine katkıda bulunmak;

 • * Radyo Amatörlüğü konusunda eğitimler vermek,

 • * Radyo Amatörlüğünün yarışma ve ARDF gibi sportif nitelik taşıyan boyutlarını geliştirmek;

 • * Radyo Amatörleri arasında birliği sağlamak, dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştirmek, 
 •  
 • * Radyo Amatörlüğü' nün kendi kendini kontrol (özdenetim) yükümlülüğünü yerine getirmek, bu konuda düzenleyici kurumlarla Radyo Amatörleri arasındaki uyumlu işbirliğini sağlamak,
 •  
 • * Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi düzenleyici kurumlar, ayrıca  diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Cemiyetimize verebileceği görev ve sorumlulukları Amatör Telsizcilik Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat öngörüleri çerçevesinde, imkanlar ölçüsünde ve gönüllülük temelinde en iyi şekilde yerine getirmek,
 •  
 • * Afetler, Acil Durumlar  ve olağanüstü durumlarda Amatör Radyo İstasyonları' nın kamu yararına çalışmaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak, 
 •  
 • * 5902 sayılı yasa gereğince AFAD Başkanlığına  devrolmuş  protokollerin gereği olarak ve bu protokolün eki olan “Müşterek Çalışma Esasları” çerçevesinde, afet ve acil durum haberleşmesi için gerekli düzenleme ve işbölümünü sağlamak, bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ayrıca Afet Müdahale birimleriyle resmi planlamalar ve ilgili mevzuat doğrultusunda işbirliği yapmak, imzalanmış olan diğer protokollerin gereği çalışmaları yürütmek;
 •  
 • IARU ve diğer kuruluşlar tarafınca tertiplenen Uluslararası toplantılara katılmak, bunlara katkı vermek, komşu ülkelerin Radyo Amatör Dernekleriyle bölgesel projeler çerçevesinde işbirliğinde bulunmak ;
 •  
 • * Türk Radyo Amatörleri' nin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörleri' ni dünyaya tanıtmak;
SOLAR CONDITION
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam25
Toplam Ziyaret99198
Hava Durumu
Solar-Terrestrial Data